Lisainfo

Töötamine

Kui sa juba töötad, aitame sul säilitada olemasolevat töökohta.

Kui sa ei tööta, siis aitame töökoha leidmisel, mis vastab sinu võimetele ning vajadustele, et sellel töökohal püsida.

Pöördu meie poole ja me abistame sind:

  • jõukohase töö väljaselgitamisel ja leidmisel tööportaalide vahendusel
  • kandideerimisdokumentide koostamisel (CV, motivatsiooni- ja kaaskiri)
  • tööintervjuuks valmistumisel
  • suhtlemisel tööandjaga

Teenusele saamiseks esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus erihoolekandeteenusele saamiseks. Enne teenusele saamist tuleb käia Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja juures vestlusel, kus hinnatakse toetuse ja kõrvalabi vajadust.

Teenuse taotluse vormi leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/blanketid#Erihoolekandeteenuste%20blanketid

Infot saad siit: tegevusjuhendaja