Lisainfo

Töötamise toetamise teenus

Töötamise toetamise teenuse eesmärgiks on psüühilise erivajadusega isikute toetamine tööle asumisel ja töötamisel. Töötamise toetamise teenuse raames pakub Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus tööoskuste õpet koristamisel, suurköögis, toitlustamisel, puidutöös, pesumajas, külalistemajas, käsitöös ja vaibakudumises. Väljaõppimine, tööharjumuse omandamine ja tööle asumine peab toimuma ühe aasta jooksul.

Töötamise toetamise teenuse kõrval osutatakse Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö teenust ja Töötukassale lühiajalist kaitstud tööd