Lisainfo

Ööpäevaringne erihoolekanne

Ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada teenust saava täisealise isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuseosutaja territooriumil.

SA Tartu Vaimse tervise Hooldekeskus osutab teenust Tartu linnas Vahi 2a, Lehe 3 ja Käbi 11. Teenuskodud on 6, 7 ja 9 kohalised.