Lisainfo

Toetatud elamine

Kellele?

 • Kui sa oled täisealine
 • Kui sul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire
 • Kui sul on  vaja juhendamist, nõustamist, kõrvalabi eluseme soetamise ja kasutamisega seotud küsimustes
 • Kui suudad toime tulla juhendamise korral igapäevaelu toimingutega

Meie eesmärgiks on

 • Tagada teenuse kasutaja iseseisev toimetulek oma kodus, sotsiaaleluruumis või üüripinnal.
 • Toetada tema pereliikmeid ja lähedasi ning teeme koostööd tugivõrgustikuga

Pakume teile

 • Abi lepingute sõlmimisel
 • Juhendamist raha planeerimisel eluasemekulude  tasumiseks, juhendamist ka igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel
 • Juhendamist suhtlemisel ametiasutustega
 • Abi ühtsete kokkulepete pidamisel korterinaabritega
 • Juhendamist eluruumi sisustamise ja kasutamise toimingutes
 • Juhendamist tervisliku seisundi jälgimisel, vajadusel toetust  pere- või eriarsti visiitidel
 • Juhendamist igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel (toiduvalmistamine, koristamine)
 • Pikaajalist toetust ja aktiivset igapäevaoskuste arendamist
 • Abi kontaktide ja suhete arendamisel ja säilitamisel
 • Võimalust kasutada soodsaid teenuseid Keskuses – sauna ja dušši kasutamine, pesupesemine, hommiku- ja lõunasöök
 • Võimalust valmistuda  iseseisvaks elamiseks ja juhendamist sobiva elamispinna hankimisel
 • Teenuse mahtu minimaalselt 2 tundi nädalas, 8 tundi kuus

Oma eluaseme ülalpidamiskulud tasub teenuse kasutaja ise.

Teenus ei sisalda hooldamist, järelvalvet, toitlustamist, transporti

Teenusele saamiseks esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus erihoolekandeteenusele saamiseks. Enne teenusele saamist tuleb käia Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja juures vestlusel, kus hinnatakse toetuse ja kõrvalabi vajadust.

Teenuse taotluse vormi leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/blanketid#Erihoolekandeteenuste%20blanketid

Infot saad siit: tegevusjuhendaja