Lisainfo

Toetatud elamine

Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamise eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.