Lisainfo

Toetatud elamise teenus

Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamise eesmärgiga tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Pikaajaline kaitstud töö

Pikaajaline kaitstud töötamise teenus on mõeldud sulle, kui soovid teha võimetekohast tööd endale sobivas tempos.

Teenuse taotlemiseks vajalikud tingimused:

 • Sul ei tohi olla töötamise toetamise teenust
 • Sul ei tohi olla lühiajalist kaitstud töö teenust
 • Sul peab olema puuduv töövõime
 • Sa oled tööealine
 • Sa suudad vähemalt 10 tundi nädalas tööd teha

Taotlemine

Teenuse taotluse vormi leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid

Täpsemalt saad pikaajalise kaitstud töö teenuse kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kaitstud-too

PKT töörühmad meie majas:

 • Pesutuba
 • Puidurühm
 • Puhastusteenindus
 • Külalistemaja Rehab
 • Köök
 • Söögituba