Lisainfo

Rehabilitatsiooniteenused

Sotsiaaltöötaja teenus – Sotsiaaltöötaja teenus on suunatud teenuse kasutaja ja tema pere iseseisvuse ja toimetuleku hindamisele, parandamisele ja toetamisele. Sotsiaaltöötaja selgitab koostöös teenuse kasutajaga välja sotsiaalmajandusliku toimetuleku takistajad, määratleb probleemid, leiab teenuse kasutaja olemasolevad tugevused ning seejärel jõuab koos isiku endaga temale sobivate sekkumismeetodite valikuni.

Kogemusnõustamise teenus – kogemusnõustaja jagab teenuse saajaga sarnaseid kogemusi ning teadmisi ja pakub kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset või praktilist tuge. Kogemuslikud teadmised kujutavad endast eriomaseid teadmisi ja oskusi, mida ollakse elu jooksul teatud olukordades omandanud: näiteks krooniline füüsiline/somaatiline või psühhosomaatline haigus, psüühikahäire/meeleoluhäired või mingi traumeeriv sündmus.

Loovterapeudi teenus – loovteraapia teenuse raames rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Muusikateraapia on teraapiavorm, milles nii muusika kuulamisele põhinevaid meetodeid kui ka vaba, improvisatsioonilist musitseerimist rakendatakse teraapilises suhtes eesmärgipäraselt tervise säilitamiseks või parandamiseks ning ka haiguste või sisemise tasakaalutuse ennetamiseks. Teenuse saajale pakutakse turvalist keskkonda ning arvestatakse teenuse saaja võimeid ja oskusi.

Psühholoogi teenus  võimaldab inimesel ja tema lähedastel saada informatsiooni ja konsultatsiooni isikliku toimetuleku, suhtlemise ja töövõimaluste optimeerimiseks. Abistame Teid sobivate sekkumistehnikate valikul. Vajadusel koostame Teile sobiva programmi probleemi lahendamiseks.

Füsioterapeudi teenus on suunatud teenuse saajate liigutuste funktsiooni hindamisele ja taastamisele rehabilitatsiooni eesmärgi saavutamiseks.  Füsioterapeut:

  • hindab teenuse saaja tugi-liikumisaparaadi seisundit;
  • koostab spetsiaalse harjutuste programmi, mis vastab teenuse saaja vajadustele ja on talle jõukohane;
  • jälgib rehabilitatsiooniprotsessi ja muudab eelnevalt koostatud programmi, kui see on vajalik;
  • annab teenuse saajale nõu õigete abivahendite valimisel;
  • annab soovitusi, milliste teiste erialaspetsialistide poole pöörduda probleemi paremaks lahendamiseks (manuaalterapeut, ortopeed, tegevusterapeut jne);
  • veendub, et rehabilitatsiooniteenuse lõppemisel on teenuse saaja iseseisvam ja saanud vajalikud juhised edasi tegutsemiseks (individuaalne harjutusprogramm, juhised iseseisvalt oma tervise eest hoolitseda).

Arsti teenus on suunatud teenuse kasutaja tervisliku üldseisundi hindamisele ja uurimisele. Arst selgitab välja koostöös teenuse kasutajaga piirangud, mida võib puue või terviseprobleem seada igapäevasele toimetulekule, töötamisele või hariduse omandamisele. Arst määrab ka vajadusel abivahendi, kui seda ei ole eelnevalt hinnatud tegevusterapeudi teenuse raames.