Lisainfo

Rehabilitatsioonimeeskonna erialaline koosseis

Sotsiaaltöö: Valentina Rannikmaa, Helen Joost

Arstiteadus: Olev Toomla

Psühholoogia: Ülle Lepik, Jane Kuperjanov, Andres Valk

Loovteraapia: Liliana Samuljak

Logopeedia: Margaret Pill

Eripedagoogika: Margaret Pill

Kogemusnõustamine: Ene Soidla, Inge Vallandi, Riina Kenn

Õde: Mirelle Liiv