Lisainfo

Rehabilitatsioonimeeskonna erialaline koosseis

Sotsiaaltöö: Valentina Rannikmaa, Helen Joost, Kristina Andrejeva

Psühholoogia: Jane Kuperjanov, Andres Valk

Loovteraapia: Liliana Samuljak

Kogemusnõustamine: Ene Soidla, Riina Kenn

Fürioteraapia: Marje Ruisu

Arstiteadus: Olev Toomla

Õde: Mirelle Liiv