Lisainfo

Rehabilitatsiooniprotsess

Rehabilitatsiooniprotsessi ajal juhendab Teid koordinaator, kes korraldab Teie vastuvõtud teenustele ja konsulteerib Teid tegevuskava elluviimisel. Samuti abistab ta Teid tegevuskava teostumiseks vajalike teenuste leidmiseks väljaspool asutust kogu rehabilitatsiooniprotsessi ajal.

Rehabilitatsioooniteenuseid osutatakse aadressil Puiestee 13a, Tartu tööpäeviti kella 8.00 -16.30.

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine- ja planeerimine toimub inimese ja meeskonna ühistööna. Sõnastatakse inimese täpne eesmärk ja koostatakse selle saavutamiseks tegevuskava. Teenuse tulemusena valmib rehabilitatsiooniplaan koos tegevuskavaga.

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine on individuaalse nõustamise teenus, mis abistab inimest tegevuskavas planeeritud teenuste ja tegevuste toimumisel tekkivate takistuste üleandmiseks.

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine on spetsialisti erialane hindamistegevus, milles tuuakse välja põhjused olemasoleva tegevuskava muutmiseks või koostatakse kokkuvõte teostatud tegevuskava tulemustest. Teenuse tulemusena valmib kirjalik dokument.