Lisainfo

Hooldekodu

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse kodud Tartus:

Nõlvaku 12 asub 48 kohaline hooldekodu, Nõlvaku 10 asub 20 kohaline hooldekodu, Käbi 13-s asub 7 kohaline päevahoiuga ühendatud hooldekodu.

Nõlvaku 12 ja 10 hooldekodude lähim bussipeatus on Lammi, saabumis ja väljumisajad.

Käbi 13 hooldekodu lähim bussipeatus on Kivilinna saabumis ja väljumisajad

Skype aadress: Nolvaku Hooldekodu

Meie hooldekodu:

 • Hooldab ja abistab elanikke igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.
 • Kaasab aktiviseerivatesse tegevustesse.
 • Tagab ohutuse.
 • Tagab eriarsti poolt määratud ravi iseseisva õendusteenuse mahus.
 • Erialase väljaõppega hooldajad tagavad hooldatavate abistamise ja hoolduse ööpäevaringselt.
 • Nõlvaku hooldekodudes on ühe ja kahekohalised toad ja päevaste tegevuste ruumid, saun. Hoone ümber on turvaline aed.
 • Nõlvaku hooldekodu on spetsialiseerunud mäluprobleemide, dementsuse ja kergemate psüühikahäiretega inimeste hooldusele, kes vajavad ööpäevaringset hooldamist.
 • ööpäevaringselt hooldab eakaid kaks hooldajat, päevasel ajal on kuni viis hooldajat, hooldajaid juhendab hooldusjuht, samuti korraldab esmaspäevast reedeni päevasel ajal huvitegevust tegevusjuhendaja.
 • teenuse kasutajate terviseseisundit jälgib õde.

Hooldekodus elamise hind:

Nõlvaku hooldekodudes on kuumaksumus 1600 eurot, millest hoolduskomponent moodustab 800 eurot

Käbi 13 hooldekodus kuumaksumus on 1780 eurot, millest hoolduskomponent moodustab 760 eurot

Hind sisaldab ka hooldus- põetusvahendeid.

Õendusteenus üldhooldekodus.

Hooldekodusse elama asumine:

Hoolekandeteenustele suunab tartlasi Tartu Linnavalitsuse sotsiaal ja tervishoiu osakond.

Hooldusosakonna kontaktid

Nõlvaku hooldekodu kodukord

 • Palume mõistvat suhtumist ning kannatlikkust, kui Teile ei avata väravat/ ust kohe. Hooldaja võib olla hõivatud kliendiga ning ei saa avada koheselt.
 • Külalised saavad olla koos külastatava toas või ruumides kus on olemas diivanid ja toolid istumiseks.
 • Kõik hoolealuste ravimid on personali käes ja jagatakse vastavalt raviplaanile, mille alusel tellitakse pakendatud ja annustamiseks valmis ravimid või jagatakse ravimid ravimikarpi. Ebatäpse raviplaaniga isikut teenusele ei võeta, sest üldhooldusteenuse osutajana puudub hooldekodul pädevus hinnata ravimi vajadust.
 • Tähtajatult teenusel viibiva isiku ravimid tellitakse apteegist arsti raviplaani alusel hooldekodu poolt
 • intervallhooldusele tulles, on isikul kaasas kõik arsti poolt määratud ravimid, kogu hooldekodus viibimise ajaks.
 • Hoolealuste väärtasju hoiule ei võeta ja neid hoiab iga isik enda toas.
 • Isiklikud asjad tuleb enne hooldekodusse toomist markeerida, sest hooldekodu elanike seas on mäluprobleemidega inimesed, kes võivad pidada ka teiste asju endi omaks. Hooldekodu ei vastuta hooldekodusse toodud isiklike asjade eest.
 • Hooldustasu hõlmab: hügieenivahendeid sh mähkmed, nahahooldusvahendid, toitlustamine, igapäevane hooldus, järelevalve, aktiveerimine.
 • Hoolealune või lähedane ostab oma vahenditest vajaminevad toidulisandid ja vajadusel ka ravimid. Ravimite toomisel palume neid mitte jätta tuppa vaid anda personali kätte.
 • Transport haiglasse ja tagasi toimub kliendi enda kulul v. a juhul kui klienti saab transportida tavaautoga.
 • Hooldekodust lahkumine toimub kokkuleppel personaliga. Võimalusel palume personali teavitada lahkumisest ette, et personal saaks valmis panna riided.
 • Hoolealuste isiklikuks tarbeks mõeldud toidukraam panna kilekotti, kuhu on peale kirjutatud nimi ja kuupäev, ning anda personali kätte, kes paneb toidu vajadusel külmkappi.
 • Diabeedihaigetele, allergikutele  palume mitte tuua sobimatuid toiduaineid.
 • Hoolealuste tubades me ei hoia terariistu, elektriseadmeid ja riknevaid toiduaineid.
 • Palume hooldekodusse mitte tuua kääre, küüneviile, nuge jms mille kasutamisega võib kaasneda tahtmatu enese vigastamise oht.
 • Palume mitte tuua ja anda hoolealustele tubakatooteid, sest hooldekodu ruumides ja territooriumil ei suitsetata.
 • Nõlvaku hooldekodude toad on ühe ja kahekohalised,
 • Hooldekodu tubades paiknevaid kappe, tubade ja korruste uksi ei lukustata ja hooldekodu elanikke ei eraldata teistest. Nõlvaku hooldekodus elavad isikud ekslevad, võtavad eksituse tõttu teiste isikute esemeid ja kahjuks vahel saavad ka ekslemise tõttu traumasid, sest ei oska arvestada enda võimetega või ei tunne ära ümbritsevat keskkonda. Sellest hoolimata ei või hooldekodu piirata elanike liikumisvabadust hooldekodus ja seetõttu ei ole võimalik ka ennetada või vältida kõiki ohtlikke olukordi.