Lisainfo

Koduhooldaja

 • Nõustab
 • Vestleb
 • Toetab iseseisvat toimetulekut.
 • Abistab toidu ja kütte varumisel.
 • Abistab toidu valmistamisel.
 • Abistab hügieeni toimingute sooritamisel.
 • Korraldab pesu pesemine.
 • Abistab rahaliste toimingute sooritamisel.
 • Jälgib elukoha heakorda ja üldist ohutust.
 • Abistab heakorra ja ohutuse tagamisel.
 • Abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.
 • Kaasab klienti aktiviseerivatesse tegevustesse.

Koduhooldusele suunab tartlasi Tartu linnavalitsuse sotsiaal ja tervishoiu osakond.

Hooldusosakonna kontaktid