Lisainfo

Koduhooldaja

 • Nõustab
 • Vestleb
 • Toetab iseseisvat toimetulekut.
 • Abistab toidu ja kütte varumisel.
 • Abistab toidu valmistamisel.
 • Abistab hügieeni toimingute sooritamisel.
 • Korraldab pesu pesemine.
 • Abistab rahaliste toimingute sooritamisel.
 • Jälgib elukoha heakorda ja üldist ohutust.
 • Abistab heakorra ja ohutuse tagamisel.
 • Abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.
 • Kaasab klienti aktiviseerivatesse tegevustesse.
 • Tagab kliendile ohutuse.

Koduhooldusteenuseid osutatakse tartlastele kliendi kodus 08.00 – 16.30.
Tasuline koduhooldusteenus – 8.31 € tunnis.