Lisainfo

Koduhooldaja

 • Nõustab
 • Vestleb
 • Toetab iseseisvat toimetulekut.
 • Abistab toidu ja kütte varumisel.
 • Abistab toidu valmistamisel.
 • Abistab hügieeni toimingute sooritamisel.
 • Korraldab pesu pesemine.
 • Abistab rahaliste toimingute sooritamisel.
 • Jälgib elukoha heakorda ja üldist ohutust.
 • Abistab heakorra ja ohutuse tagamisel.
 • Abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.
 • Kaasab klienti aktiviseerivatesse tegevustesse.

Koduhooldusele suunab tartlasi Tartu linnavalitsuse sotsiaal ja tervishoiu osakond.

Kliendi poolt täielikult tasutud teenustele pole sotsiaaltöötaja suunamine vajalik. Kliendi või tema seadusliku esindajaga sõlmitakse teenuse alustamisel leping teenuse osutamiseks. Teenuse eest tasumine toimub ettemaksu korras. Tasuline koduhooldusteenus – 14 € /h

Hooldusosakonna kontaktid