Lisainfo

Eakate hoolekandeteenused

Oleme spetsialiseerunud mäluprobleemidega  isikute hoolekandele. Selleks osutame:

  • koduhooldust isiku kodus
  • päevahoidu päevakeskuses
  • ööpäevaringset hooldust hooldekodus
  • sooja valmistoidu kojuviimist
  • kombineeritud teenust – öine hoid hooldekodus, koos päevase hoiuga päevakeskuses)

Hoolekandeteenustele suunab tartlasi Tartu linnavalitsuse sotsiaal ja tervishoiu osakond.

Kliendi poolt täielikult tasutud teenustele pole suunamiskiri vajalik. Kliendi või tema seadusliku esindajaga sõlmitakse teenuse osutamise leping. Teenuse eest tasumine toimub ettemaksu korras.

Hooldusosakonna Kontaktid