Lisainfo

Eakate hoolekandeteenused

Eakate hooldusosakonnas osutatakse: koduhooldust, päevahooldust ja ööpäevaringset hooldust, sooja valmistoidu kojuviimist ja kombineeritud teenuseid. Hooldekeskus on spetsialiseerunud dementsete ehk mäluprobleemidega  isikute hoolekandele. SA Tartu VTHK eakate hooldusosakonda teenustele suunatakse Tartu linna ja teiste kohalike omavalitsuste kliente vastavalt Tartu Linnavalitsuse ja teiste omavalitsuste vastavatele korraldustele. Kliendi poolt täielikult tasutud teenustele pole suunamiskiri vajalik, seda asendab teenuse saamise taotlus. Kliendi või tema seadusliku esindajaga sõlmitakse vastuvõtu päeval leping teenuse osutamiseks. Teenuse eest tasumine toimub ettemaksu korras.