Toetavad teenused

Ülevaade olukorrast

Meie kodudes ei ole hetkel covid-19 haigeid.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse Nõlvaku hooldekodus viidi 04.12.20 läbi üldine elanike ja töötajate covid-19 testimine. Testide tulemused olid negatiivsed.