Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse projekt sai rahastuse

Parandamaks hooldekodu ventilatsiooni ja tuleohutust esitasime taotluse Euroopa taasteabile (REACT-EU), et vähendada nakkushaiguste levikut, bioloogilisi riske ning tulekahjuohtu hooldekodus.

Hea meel on teatada, et meie taotlus rahuldati ja Nõlvaku hooldekodu planeeritud tööd said rahastuse summas 48 tuh eurot. Projekt viiakse ellu perioodil 01.12.2021 – 30.06.2022.

Tänu rahastusele saab Nõlvaku hooldekodust ohutum elukoht dementsetele ekatele ja tervislikum töökoht hooldustöötajatele tuleohutuse ja nakkusohu osas. Magamistubade elektrisüsteemid ja ohutuse ja evakuatsiooniga seotud valgustus hakkab vastama kõrge abivajadusega eakate hoolduse nõuetele. Hooldekodu elukeskkond muutub senisest avatumaks ja elanike ning töötajate jaoks kasutajasõbralikumaks elektromagnetitega avatud tuletõkkeuste tõttu. Paraneb hooldekodu siseõhu kvaliteet ja väheneb nakkusohu võimalus.

Täname toetuse eest Sotsiaalministeeriumit ja Riigi Tugiteenuste Keskust