Rukkilille lehe kaheteiskümnes sünnipäev

25.09.2020 toimus Rukkilille 12.a sünnipäevapidu. Kohal oli Rukkilille meeskond ja 2 juhendajat ja osakonna juhataja. Rukkilille toimetajat tänati tehtud töö eest. Rukkilille toimetaja rääkis ja näitas ka
õppefilmi lehe toimetamisest. Aastapäeva peol olid ka Heliseva Hinge laulud. Edaspidiseks jaksu ja jõudu!