Kogemusnõustaja infotund

5.10-9.10 toimub SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses vaimse tervise nädal, mille raames käis 6. oktoobril enda tööst rääkimas kogemusnõustaja Ene Soidla.

Läbi isikliku kogemuse ja sõprade toe on ta jõudnud niikaugele, et suudab teisi nõustada. Ene rõhutas koolituse ja väljaõppe tähtsust, selleks et teha emotsionaalselt keerulist tööd tuleb ka taastuda. Näiteks aitab muusika kuulamine ja orhideede kasvatamine.


Ene Soidla jutustas enda töö edulugusid inimeste aitamisest. Kohalolijad said ülevaate kogemusnõustaja tööst ja selle sisust. Positiivset tagasisidet sai Ene ka klientidelt, kes osalesid koosviibimisel. Nad tõid välja kogemusnõustaja toetava hoiaku ja valmisoleku tegutseda teenuse saaja jaoks.

Praegu töötab Ene VTHK rehabilitstsiooni meeskonnas kogemusnõustajana ja lisaks on tegev ka Psüühikahäiretega inimeste toetajate pereühingus.