Eakate hooldus

Hooldekodu elanike hooldusplaanid veebis üleval

Lähedaste kaasamine

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus soovib eakate hooldamisel anda eaka lähedastele rohkem informatsiooni hooldamise kohta. Valmistame ette hooldusplaani osa, mida soovime edaspidi eaka lähedaste ja isiku elukohajärgse omavalitsusega jagada.

Isikuandmed

Jagatav plaan ei sisalda identifitseeritavaid isikuandmeid vaid ainult planeeritud hooldustoiminguid. See võimaldab lähedasel saada informatsiooni, millised hooldustoimingud on planeeritud ja saada aimu muutustest. Hooldsplaanide jagamine toimub Docobit.com portaali vahendusel.

Turvaline jagamine

Hooldusplaanile omavad docobit portaalis ligipääsu vaid Hooldekeskuse pool valitud identifitseeritud inimesed.

Milline on jagatav hooldusplaan vaata siit